Užívanie a podmienky služieb internetového serveru Motorkár bazar

Na základe nového zákona GDPR vypracoval motorkarbazar.sk vnútornú smernicu, kde sa zaviazal, že nebude zhromažďovať osobné údaje používateľov stránky. Registrovaní členovia sú chránení kódovanými heslami, a ich kontaktné údaje na inzerciu dávajú k inzerátu dobrovoľne za účelom predaja svojho majetku. Administrátor v tomto pripade nezaručuje, že údaje na stránke sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. Každý inzerujuci sám zodpovedá za to, čo uvedie na našej stránke a aké kontaktné údaje uvedie do inzercie. 

1. MOTORKÁR BAZAR je internetová stránka spravovaná a prevádzkovaná fyzickou osobou,
Alena Hejdová
IČO: 37651536

2. Na inzertnom serveri MOTORKÁR BAZAR je inzercia zakázaná:
- firemnej činnosti a tovaru na objednávku.
- opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru.
- neobmedzené množstvo tovaru.
- tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja.
- kópií a napodobenín.
- chip tuningu, diagnostických sád, a pod.
- webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov.

Na serveri je zakázané inzerovať duplicitne inzeráty a inzeráty, ktoré nesúvisia z motocyklami, náhradnými súčiastkami na motocykle a iné doplnky v danej sekcii. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti.
(Tento zákaz platí bez ohľadu na VIP umiestnenie v Tip-Top.)

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v jednotlivých inzerátoch, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, alebo úplne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami MOTORKÁR BAZAR alebo dobrými mravmi. Prevádzkovateľ má plné právo zmazať inzerát, pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text, alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam MOTORKÁR BAZAR

4. Vložený inzerát bude zverejnený bezplatne po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí šiestich mesiacov, bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní jednotlivých i inzerátov uviedol. Po vymazaní a odstránení inzerátu bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 55.

5. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby uverejnenia, tak musí učiniť sám, pomocou kliknutia na znak kríža pri danom inzeráte.

6. Prevádzkovateľ sprostredkováva iba jednosmerný kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie ponúkaných vecí.

7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok inou osobou. Užívateľ plne súhlasí s anonymným využitím štatistických údajov.

8. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či inými osobami.

9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo iným osobám priamo čí nepriamo vznikli náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb MOTORKÁR BAZAR. Nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo iným osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb MOTORKÁR BAZAR, priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa venuje a bude venovať inzertnej stránke MOTORKÁR BAZAR s vynaložením maximálneho možného úsilia a s profesionálnou starostlivosťou, tak aby eliminoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby MOTORKÁR BAZAR mohli vzniknúť užívateľom či iným tretím osobám.

11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia inzeráty upravovať alebo inovovať..

12. Podmienky inzertného portálu MOTORKÁR BAZAR nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje plné právo tieto podmienky upravovať a meniť.

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.